تالار وب

خانه تکانیِ ازدواج ۲

خانه تکانیِ ازدواج ۲

برای خانه تکانیِ ازدواج به کدام قسمت ها بپردازیم؟ (قسمت دوم)

  • اقدام سوم: به زیر فرش ها نگاهی بیاندازید و رنجش های پنهان را جستجو کنید!یکی از مسائل مهمی که می تواند پیامدِ ارتباط و مراودۀ نارسا و یا ناکافی در ازدواج باشد، ایجاد هیجانات منفی نسبت به همسر است. اگر خشم، ناامیدی یا غمگینی مورد بررسی قرار نگیرند می توانند سمّی شوند. رنجش و آزردگی خاطر می توانند در درازمدت روابط را تحلیل ببرند. اگر مواردی هست که شما را آزار می دهد، آنها را مطرح کنید. این نکته می تواند برایتان مفید واقع شود که به جای به کارگیری زبان هجومی علیه یکدیگر از جملات همراه با “من” استفاده کنید.
  • اقدام چهارم: فرضیه هایتان را همواره مورد بررسی قرار دهید.آیا این امکان وجود دارد که ناراحتی شما از همسرتان به این دلیل باشد که شما از گفته های او و منظور او سوءبرداشت کرده باشید؟ اگر این مسأله را هرگز روشن نسازید چه می شود؟ خب، شما به دلیلی که واقعی نیست، رنج می برید! یکی از بهترین روش ها برای اینکه زوجین از پریشانی و رنج فاصله بگیرند این است که به جای آنکه روی حدس و فرضیۀ خود تکیه کنند، به سادگی از دیگری بخواهند که منظورش را روشن بیان کند.

دیدگاهتان را بنویسید