تالار وب

رفتارهای پیوند دهنده در روابط زوج

رفتارهای پیوند دهنده در روابط زوج

۱٫”حمایت”: ابراز علاقه و توجه خالص و واقعی به همسرتان.

۲٫”تشویق”: دلگرمی و امیدبخشی به همسرتان برای گام های موثری که برداشته است.

۳٫”گوش فرا دادن”: گوش دادن فعال بدون تفسیر یا نتیجه گیری شتابزده به آنچه همسرتان به شما می گوید.

۴٫”پذیرش”: پذیرفتن همسرتان با همه ی نواقص و نقاط قوتش همان گونه که هست.
۵٫”اعتماد”: باور و اطمینان داشتن نسبت به صداقت و شفافیت طرف مقابل و نشان دادن این احساس به او.

۶٫”احترام”: میزان منزلت و شانی که همسرتان در چشم شما دارد، برای خصایص و ویژگی های بیرونی و درونی او ارزش قایل شدن.

۷٫”بحث، گفتگو و کنار آمدن با اختلافات”: مذاکره و گفتگو بر سر موضوع اختلاف بدون تهدید و تنبیه برای رسیدن به یک توافق دوجانبه.

?دکتر ویلیام گلسر

دیدگاهتان را بنویسید