تالار وب

زنان خوش بین جذابند

زنان خوش بین جذابند

زنان خوش بین جذابند؛ جذاب بودن مهمتر از زیبا بودن است. یک زن جذاب با وجود جذابیت و ظاهری عالی اگر غرغرو باشد ،اگر عصبی باشد ،اگر بهانه گیر باشد ،اگر نسبت به مسائل بدبین و با نگاهی منفی بنگرد، ارزشهای خود را نزد همسر به تدریج از دست خواهد داد. همچنین زنان خوش بین عمر طولانی تری نسبت به دیگران دارند. در واقع خوش بینی با قرار گرفتن وضعیت چربی خون در سطح سالم و کاهش خطر مرگ بر اثر سرطان و بیماری های قلبی در زنان مرتبط است.

جذاب باشید

  • زنان خوش بین جذابند؛ جذاب بودن مهمتر از زیبا بودنست
  • زیبایی عادی میشود؛ اما جذابیت عادی نمیشود
  • چرا که اولی در ظاهر و دومی در باطن است.

دیدگاهتان را بنویسید