تالار وب

سیاست همسرداری

سیاست همسرداری

وقتی که همسرتان آزرده خاطر و پریشان است،
بگذارید هرچه می خواهد بگوید .تازه بین حرف هایش هم بدون طعنه و کنایه بگویید :خوب دیگه چی؟این پرسش‌ باعث تشویق او به ادامه ی گفتگو و خالی شدن دردهای درونی اش می گردد.

مرد، مشتاقِ عکس العمل زن است!برای یک مرد تجربه جالبی نیست اگر در حین معاشقه و نزدیکی، متوجه شود او باید همه حرکات و تصمیمات را بگیرد و طرف مقابل فقط آنجا است که ببیند حرکت بعدی مرد چه خواهد بود!

  • برای یک مرد خیلی جالب است بفهمد طرف مقابلش در بستر، چقدر از خود هیجان نشان می دهد و مشتاق اتفاقی است که هر دو انتظار دارند بوجود بیاید.
  • اگر یک زن در بستر فقط دراز بکشد و هیچ واکنشی نشان ندهد، اولین سئوالی که به ذهن مرد می رسد این است که:مشکل چیست؟؟ چرا با همبستر بودن بامن راحت نیست؟؟؟

 

 

دیدگاهتان را بنویسید