تالار وب

علایم هشدار دهنده دوران نامزدى

علایم هشدار دهنده دوران نامزدى

بعضى از رفتارها در زندگى زناشویى ضعف آن زن و شوهر محسوب مى شود که در دوران نامزدى مى توان تا حدودى به آن پى برد، و در صورت امکان براى آن چاره جویى کرد اکنون چند نمونه مهم از علایم هشدار دهنده دوران نامزدی را در اختیار شما قرار داده ایم.

  • پنهانکارى
  • عجول بودن
  • پر توقع بودن
  • زود رنج بودن
  • عدم سازگارى
  • تناقض گویى
  • بى ملاحظه بودن
  • وسواس داشتن
  • عمل نکردن به وعده و مقررات
  • وانمود کردن یا نقش بازى کردن
علایم هشدار دهنده دوران نامزدی

دیدگاهتان را بنویسید