تالار وب

مراحل ثبت عقد و ازدواج

مراحل ثبت عقد و ازدواج

مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه آزمایشگاه:

۱) اصل شناسنامه عروس و داماد .

۲) دو قطعه عکس از عروس و دو قطعه از داماد(مجموعا ۴ قطعه).

۳) دو برگ فتوکپی از صفحه اول شناسنامه های عروس و داماد (مجموعا ۴ برگ).

۴) یک برگ فتوکپی از صفحه وسط شناسنامه های عروس و داماد (مجموعا ۲ برگ).

۵) برای ثبت ازدواج دوم ، مدارکی مانند : طلاق نامه  زوجه یا  گواهی فوت همسر  قبلی

۶) اصل و  یک برگ فتوکپی پشت و رو از کارت ملی عروس و داماد (مجموعا ۲ برگ).

گرفتن جواب آزمایشگاه و تحویل آن به دفتر:
۱) جواب آزمایشگاههای خصوصی ، برای ثبت رسمی ازدواج ، اعتبار ندارد.

۲) جواب آزمایشگاههای دولتی یک شهر برای دفترخانه رسمی ازدواج شهر دیگر ، معتبرست.

هماهنگی با دفتر ازدواج برای روز و ساعت مراسم عقد  و دریافت  فیش  هزینه ثبت ازدواج


مدارک لازم جهت رزرو وقت برای عقد:

۱- اصل و کپی شناسنامه زوجین دو سری.

۲- اصل و کپی کارت ملی زوجین یک سری

۳- تمکیل فرم شرایط ضمن العقد توسط زوجین

۴- جواب آزمایشگاه به همراه تأئیدیه واکسن کزاز برای زوجه.

۵- اصل و کپی شناسنامه پدر زوجه ( حضور پدر زوجه در هنگام عقد الزامیست)

تبصره:
الف) در صورت فوت پدر زوجه ارائه اصل و کپی گواهی فوت پدر الزامی می باشد.

ب) در صورت مطلقه بودن زوجه؛ ارائه و تحویل اصل سند طلاق الزامی می باشد.

ج) در صورت عدم حضور زوج یا پدر زوجه ارائه اصل وکات نامه و اصل کپی شناسنامه و کیل الزامی میباشد.

د) هنگام ثبت حضور سه نفر شاهد با کارت شناسایی شناسایی معتبر الزامی می باشد.

مشخاصت عروس: نام و نام خانوادگی ، شغل ؛ دین ، مذهب ، آدرس ، کد پستی
مشخصات داماد: نام و نام خانوادگی ، شغل ، دین ، مذهب  ،آدرس ، کد پستی
مهریه: هر یک جلد کلام الله مجید و یک شاخه نبات و یک جام آیینه. یک زوج شمدان به انظمام تعداد … سکه طلای تمام بهار آزادی…
نحوه پرداخت : ۱- مهریه بر ذمه زوج است که عندالمطالبه را امضاء نمایید. ۲- مهریه بر ذمه زوج است که عندالاستطاعه به زوجه پرداخت نماید(در صورت استطاعت مالی زوج به زوجه پرداخت نماید) (امضاء زوجین و ولی زوجه)

شرایط ضمن العقد:

شروط ضمن العقد را با دقت مطالعه و در صورت توافق حاصله بین عروس و داماد شروط مورد رضایت را امضاء  نمایید.
بدیهی است آن شرایط معتبر است که مورد توافق زوجین واقع و به امضاء  آنها رسیده باشد.

الف) ضمن عقد نکاح / خارج لازم است زوجه شرط نموده هرگاره طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری سوء اهلاق و رفتاری نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معاد آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. (امضاء زوج و امضاء زوجه)
ب) ضمن عقد نکاح / عقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلا عزل یا حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر را با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نمیاد. (امضاء زوج و امضاء زوجیه)

مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نمیاد به شرح ذیل است.

۱- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه بهر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکنند و اجباراً و به ایفاء هم کمک نباشد.
۲- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زدگی برای زوجه عیر قابل تحمل نماید.
۳- ابتلا زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
۴- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
۵- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
۶- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
۷- اعتیاد زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تضخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
۸- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند تشخیص زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و ارا هرگونه مجازات اعم از حد و تعریز در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه عرف موازین دیگر با دادگاه است.
۱۰- در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم یودن یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
۱۱- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه به دادگاه پیدا نشود.
۱۲- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
(  زیر هر بند امضاء زوج و زوجه آمده است )

 

سایر شرایط ها: ……. (امضاء زوج و امضاء زوجه)
این جانبان در صحت و سلامت کامل عقل موارد امضاء شده را پذیرفته و مسئولیت عدم همکاری با دفتر رسمی ازدواج …… را شخصا عهده دار هستم.

* با آرزوی خوشبختی و شادکامی برای شما *
تالار وب

حامی زوج های جوان و تسهیلی نوین در امر ازدواج جوانان

دیدگاهتان را بنویسید