تالار وب

به این مردان وابسته نشوید

به این مردان وابسته نشوید

 • تحقیر مردم حتی اعضای خانواده و دوستان شما
 • نادیده گرفتن دیگران
 • دستور درباره پوشش و رفتار
 • دمدمی مزاج بودن شدید
 • همیشه عصبانی بودن
 • گم شدن‌های چند روزه
 • سابقه آسیب به خواهر و برادر یا دیگر اعضای فامیل
 • حق به جانب همیشگی بودن
 • وفادار نبودن
 • خواسته‌های نابرابر
 • فشار به دلیل خواسته‌های نا‌معقول همیشگی
 • دروغ
 • محدود و منزوی کردن شما
 • سوء استفاده مالی
 • تهدید به خودکشی
 • برخورد فیزیکی

دیدگاهتان را بنویسید