تالار وب

مشکلات ازدواج های زودهنگام یا اجباری

مشکلات ازدواج های زودهنگام یا اجباری

مطالعات نشان می دهد که ازدواج های زود هنگام یا اجباری نه تنها دختران، بلکه پسران جامعه را هم با آسیب های جبران ناپذیری مواجه می کند.

ازدواج به عنوان یکی از اصلی ترین پیوندهای زندگی هر دختر و پسری محسوب می شود و نقش اساسی در سرنوشت آنها دارد. لازمه ازدواج رسیدن به بلوغ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به همراه بلوغ جسمی است و تنها بلوغ فیزیکی نمی تواند مبنای درستی برای این پیوند قرار گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جعفر بای آسیب شناس و جامعه شناس در خصوص ازدواج های اجباری و زود هنگام گفت: با دو شکل از ازدواج اجباری روبه رو هستیم. یک ازدواج می تواند هم اجباری و هم زود هنگام باشد ولی قطعاً ازدواجی که زود هنگام است اجباری نیست. در بعضی قبایل مانند عرب ها، ترکمن ها این باور وجود دارد که ازدواج دختر عمو، پسر عمو در آسمان ها بسته شده است و این نوع ازدواج در فرهنگ آن ها اجباری است و دختر و پسر بدون چون و چرا باید بپذیرند.

وی ادامه داد: دسته دوم افرادی هستند که زودتر از موعد ازدواج می کنند، یعنی با توجه به ازدواج های فعلی به آنها ازدواج زود هنگام گفته می شود تا شکل فرهنگ همسر خود را متناسب با خودشان در بیاورند یعنی در شرایط جامعه پذیری این ازدواج صورت می پذیرد که متناسب با هنجارها و ارزش های مورد قبول خودشان این ازدواج را صورت داده اند و فرد مورد نظر را آن گونه تربیت کنند که خودشان می خواهند.

مجموعه پیشنهادی:  رنگ آمیزی خانه نو عروس

این آسیب شناس در خصوص مشکلات حاصل از ازدواج های تحمیلی بیان کرد: این دسته از افراد مهارت لازم برای اداره زندگی را ندارند. همچنین نرسیدن به بلوغ فکری ازمشکلات دیگر است چرا که معمولا در این ازدواج ها دیگری برای آنها انتخاب می کند چون در مرحله رشد هستند بلوغ فکری در آنها به حد کافی نرسیده است که خودشان بتوانند شریک زندگی خود را انتخاب کنند.

بای ادامه داد: معمولا در ازدواج های زود هنگام انتخاب کننده اطرافیان هستند و در نتیجه معلوم نیست انتخاب درست یا نادرست باشد. ازدواج از جمله مواردی است که حداقل حق فرد در آن، این است که خودش انتخاب کند، ولی یکی از اشکالات این ازدواج ها دادن حق انتخاب به دیگری است. زندگی با ازدواج زود هنگام معمولا در معرض مداخله اطرافیان است و این نیز یکی دیگر از مشکلات این نوع زندگی است.

گاهی بعضی از افرادی که ویژگی های خاصی دارند (برای مثال از خانواده ممتاز اجتماعی هستند) در معرض ازدواج زود رس قرار می گیرند.

تالار وب
تالار پذیرایی

دیدگاهتان را بنویسید