تالار وب

موضوعات گفتگوی قبل از ازدواج

موضوعات گفتگوی قبل از ازدواج

 • سرگرمی ها و علایق
 • باورها و ارزش های دینی
 • باورها واصول اخلاقی
 • دوستان
 • اهداف، رشد وپیشرفت شخص
 • خویشاوندان
 • رابطه صمیمانه با همسر
 • خانواده خود
 • خانواده همسر
 • حل اختلاف
 • پول و مسایل مالی
 • خواسته ها وتوقعات
 • رویارویی با هیجان
 • وظایف زن ومرد در خانواده
 • فرزند و تربیت فرزند
 • موضوعات جنسی

دیدگاهتان را بنویسید