تالار وب

نشانه های طلاق عاطفی کدامند؟

نشانه های طلاق عاطفی کدامند؟

?۱- کاهش چشمگیر وقت گذاشتن برای همدیگر.

?۲- کاهش وابستگی ها و گیرایی های همسران در رابطه با همدیگر

?۳- افزایش سرگرمیهای برون زناشویی و تمرکز بر مسائل بیرون از خانواده

?۴- فاش شدن رازها و اشتباهات همسران در بیرون از خانواده .

?۵- عدم استفاده از راهبردها حل مسئله.

?۶- کاهش میزان نوازش کلامی، جسمی و روابط جنسی که منجر به از دست دادن روابط عاطفی و وفاداری و زمینه ساز روابط فرا زناشویی خواهد شد.
?۷- عدم اعتماد همسران به یکدیگر در حل مشکلات و یاس و نامیدی در حل مسائل. که منجر به ادامه مشاجره در خانواده میشود.

?۸-وقت گذاشتن بیش از اندازه برای فرزندان و غافل شدن از روابط بهینه زناشویی که منجر به تشکیل ائتلافی علیه همسر دیگر میشود.

?۹- به رخ کشیدن اشتباهات، فاجعه آمیز کردن مسائل کوچک و سرزنش کردن همدیگر.

?۱۰- پرداختن به مسائل گذشته به جای اندیشیدن به مخاطرات پیش رو.

?۱۱-کاهش شور و هیجان در زندگی.

?۱۲-پرداختن به سریال ها و برنامه های تلویزیون به جای صرف وقت برای همدیگر.

?۱۳- عدم پذیرش مشکل یا ماندن در وضعیت سکوت.

دیدگاهتان را بنویسید