تالار وب

نیازهای شش گانه زنها

نیازهای شش گانه زنها

نیازهای شش گانه زنها

همانطور که در مقاله قبل درباره نیازهای هر دو طرف گفتیم این درک نیازها دو طرفه است و هر دو طرف باید درک درستی از نیازهای شریک زندگیشان داشته باشند. در مقاله قبل درباره نیازهای شش گانه مردها گفتیم و اکنون درباره نیازهای شش گانه زنها مطالبی را در اختیار شما قرار میدهیم.

نیازهای شش گانه زنها

۶ نیاز اصلی زنها

  1. علاقه
  2. درک
  3. احترام
  4. عشق ورزی
  5. اعتبار
  6. اطمینان خاطر

 

دیدگاهتان را بنویسید