تالار وب

ویژگی های یک ازدواج قوی

ویژگی های یک ازدواج قوی

سالمترین ازدواج ها آنهایی هستند که راه ارتباط در آنها باز است. طرفین مدام درمورد مسائل مختلف خود با هم حرف می زنند و به هم احترام می گذارند. در زیر به بعضی از ویژگی های یک ازدواج قوی اشاره می کنیم:

ویژگی های یک ازدواج قوی
ویژگی یک ازدواج قوی

۶ ویژگی یک ازدواج قوی

  • زوج درمورد احساسات، امیدها و آرزوهای خود با هم حرف می زنند.
  • وقتی مشکل و تضادی پیش می آید، دو طرف با احترام متقابل برای احساسات و نظرات هم از پس موضوع برمی آیند.
  • طی کشمکش ها و مشاجرات، دو طرف می دانند که چه موقع باید دست از بحث و جدل بردارند و فکرهایشان را روی هم بریزند.
  • هر دو طرف مایلند که بعد از مشاجره باز آشتی کنند.
  • دو طرف می دانند که تفاوت هایی دارند و یاد می گیرند که چطور با آنها کنار بیایند.
  • دو طرف از هم انتظار ندارند که همیشه و در همه حال یکجور بمانند. از تغییرات به وجود آمده در علایق، نظرات و حتی ظاهر هم استقبال می کنند

اکنون ۶ ویژگی زوج های خوشبخت با یک ازدواج قوی را خواندیم، برای یک زندگی مشترک قوی و شاد باید هیجان نیز در آن ایجاد کنیم پس میتوانید با کلیک بر روی هیجان در زندگی مشترک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید