تالار وب

چگونگی رفتار مناسب عروس و مادرشوهر

چگونگی رفتار مناسب عروس و مادرشوهر

خانواده شما برای همسرتان یک «مساله» است و خانواده او هم می تواند بحران زندگی شما باشد. هیچ کس تا به حال نگفته برایش ایجاد تعادل بین نیازهای خودش و دیگران آسان است.برآورده کردن نیازهای خانواده جدید هم همین طور است. اما تعادل و سازگاری ایجاد کردن ممکن است و ارزش کمی تلاش را دارد.
شاید احساس کنید ساختن یک پل ارتباطی محکم، سخت باشد و بازسازی چیزهایی که خراب شده از آن هم سخت تر است ؛اما درعین حال فکر می کنید تلاش دوباره و وقت گذاشتن ارزشمند است چون این کاری است که ادامه زندگی زناشویی تان را راحت تر می کند. این چند پیشنهاد برای شروع دوباره سازنده است.
  • هردو باهم تلاش کنید.این پیشنهاد نیست بلکه یک قانون و قاعده است. تنها راه موثر برای حل مشکلات با خانواده همسر و برقراری ارتباط سالم این است که رابطه شما و همسرتان خوب باشد.
  •  خنثی باشید.هرگز در مشاجرات خانوادگی و گفت و شنودها با خانواده همسرتان افسارگسیخته عمل نکنید.
  • محدودیت و ظرفیت تعیین کنید
  • ارتباط بی رودربایستی.در رابطه با خانواده همسرتان پشت سر همسر قرار نگیرید. شما نفر سوم و حاشیه ای نیستید. اگر احساس می کنید باید چیزی بگویید آن را مستقیم و رودررو بگویید و همسرتان را زبان خودتان نکنید.
  • خودتان باشید.مجبور نیستید کسی باشید که خانواده همسرتان می خواهد. شما باید همان کسی باشید که هستید و می خواهید باشید.
  • همه را با یک چوب نرانید.همه مادرشوهرها بد نیستند و درکار عروس دخالت نمی کنند. پدرزن های زیادی هستند که داماد را مثل فرزندشان دوست دارند. همه خواهرشوهرها جملات آزاردهنده نمی گویند.
  • مهربان باشید.حتی اگر آنها با لحنی آزاردهنده شما را میرنجانند شما لبخند بزنید و جملات خوشایند بگویید. اگر نمی توانید چیزی بگویید فقط یک لبخند کافی است.این پاسخ بزرگی خواهد بود که بعدها نتیجه اش را خواهید دید.

دیدگاهتان را بنویسید