تالار وب

یک رابطه سالم

یک رابطه سالم

یک رابطه سالم عاطفی رابطه ای ست که نکات زیر در آن انجام شود.

  • با پای پیاده آرام و قدم به قدم وارد می شوید
  • شناخت بوجود می آید
  • دوستی بوجود می آید
  • صمیمیت وشفافیت بوجود می آید
  • مسولیت و تعهد بوجود می آید
  • ابراز کلامی و محبت بوجود می آید

اما رابطه ای که در آن دو طرف فکر میکنند همان اول عاشق هم شده اند و ابراز عشق می کنند ؛خیلی زود هم از هم می پاشد ؛چرا که زیر بنای محکمی ندارد و شناخت و دوستی و صمیمیت در ان وجود نداشته و تعهد دو جانبه به وجود نیامده است .

دیدگاهتان را بنویسید