تالار وب

مردان بخوانند : زن های غرغرو

این زنها چقدر غر می زنند

تالار وب : یکی از مشکلات اساسی مردان در خانه و زندگی مشترک این است که بیشتر اوقات با غرغر کردن همسرشان مواجه میشوند. غرغر کردن به صورت کلی میتوان گفت که هیچکس خوشش نمی آید و حالا آقایان بدانید که چه میکشند و با خود میگویند این زنها چرا انقدر غر میزنند. وقتی آقایان با یک زن غرغرو مواجه میشوند واقعا نمیدانند چه کاری باید انجام بدهند که انجام نداده اند.در برخی از مواقع هم به دنبال را حل میگردند که وضعیت بدتر میشود و مردان داغتر از زنها شده و به بحث و جدل ختم میشود. حالا میگویید پس چه کار باید انجام بدهیم. در این مقاله که فقط مردان بخوانند درباره زن های غرغرو مطالبی را در اختیار شما قرار داده ایم که در ادامه همراه ما باشید.

زن های غرغرو
زن های غرغرو

راه حل غر زدن همسرتان

درک و تأیید همسرتان

شما فقط باید یه کار انجام بدهید. به همین سادگی! آن هم درک و تایید همسرتان است. از نیازهای اساسی افراد به ویژه زنان ، آن است که می خواهند هنگام بیان مشکلات و احساسات خود ، از سوی طرف مقابل درک شوند و احساسات آنان مورد تأیید قرار گیرد. زن ها نمیخواهند که همسرشان به انتقاد و ارائه راه حل بپردازد، بلکه آن ها فقط به دنبال آنند که شوهرشان احساسات آنان را درک کند.

بنابراین هنگامی که همسرتان برای مثال اتفاقی را که در روز برای او رخ داده است و موجب عصبانیتش شده است را نقل میکند به دنبال دانستن موضع شوهر در آن باره و راهنمایی خواستن نیست و حتی نمیخوهد از شما انتقاد کند. او فقط میخواهد که شوهرش او را درک کند و خشم و عصبانیت او را مورد تایید قرار دهد.

مجموعه پیشنهادی:  راه های کم کردن هزینه عروسی

پس نتیجه گیری میکنیم که: در این وضعیت مرد با ید بدون داوری و فقط از روی همدلی به حرف های خانمش گوش بدهد و برای مثال بگوید: « حتماً خیلی عصبانی شدی! » ، زن حس میکند که همسرش به حرف هایش توجه دارد و او را درک میکند. پس نه غرغری را شاهد هستید و نه بحث و جدلی را که باعث دلخوری هر دو طرف شما شود.

دیدگاهتان را بنویسید